Şamil Əsgərov (Dəlidağ)

Dəlidağın özü kimi

 

Dərdimin dərdinə dərdim ağlayar,
Qəlbimdə bitibdi, dərdim, ağlayar.
Düşmən tapdağında qalıb yurd-yuvam,
Dəryadan dərindi dərdim, ağla, yar.

Bir ömürdən səhifələr


Həyat yaranandan ikibaşlıdır,
Kim şad, kimisi gözüyaşlıdır.
Şamiləm yolları yaman daşlıdır,
Keçməmək də çətin, keçmək də çətin.

Hər çeşmədən bir damla


Qəlbimdən keçəni ne var bilməyə:
Dəlidağsız haqqım yoxur gülməyə,
Kəlbəcərsiz haqqım yoxdur ölməyə.
Gedib o dağlarda gülməliyəm mən,
Gedib o dağlarda ölməliyəm mən.

Döz ürəyim döz dağlara dönüncə

Mən onda şerimə şer deyərəm,
Oxucum ətrini qoxlaya bilsə.
Mən onda şerimə şer deyərəm,
Düşmənin gözünü oxlaya bilsə.

Kəlbəcərin qəm dastanı, viran olan gülüstanı

Dəlidağa salam

Lal qız

Kərbəla müsibəti

Min suala min cavab

Şerdə yeniliklər

Kürdcə-Azərbaycanca, Azərbaycanca-Kürdcə lüğət ve Kürd dilinin qafiyə lüğəti

Azərbaycan dilinin mənzum cinas lüğəti

Azərbaycan dilinin qafiyə lügəti

 

Törəmə sözlər lüğəti

Mənzum cinaslar

Şamil Dəlidağ dastanı

Loğmanın yadigarı

Körpələrin münəccimi

Həyatın astarı, həyatın üzü

"Məm və Zin" poemasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi

Dəlidağın sədası

Dağların hikməti

Dağ çiçəkləri

Xalqın şairi

"Ehtiram" kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsi

Dağ üstdə dağ