Şamil Əsgərov (Dəlidağ)

Şamil Əsgərov - Çəkər Add Video

Şamil Dəlidağın "Çəkər" adlı şeri. (Oktyabr, 1956)

Posted by Sebuhi on May 16, 2010 at 2:25 PM 3384 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments