Şamil Əsgərov (Dəlidağ)

Şamil Əsgərov - Çətin (Həyat) Add Video

Şamil Dəlidağın "Çətin" adlı şeri. (Mart, 1974)

Posted by Sebuhi on May 16, 2010 at 2:15 PM 3606 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments